Stam

De Stam is bedoeld voor (oud-)leden, die graag betrokken blijven bij de groep. Je wordt lid na de Roverscouts (21 jaar) of als je naast je functie als jeugdlid ook nog vrijwilliger bent (18 jaar). Als stamlid ben je vrijwilliger en lever je een actieve bijdrage aan de vereniging, door bijvoorbeeld kennisoverdracht, assisteren bij evenementen of organiseren van trainingen voor de groep. Vaak draait het om een bepaalde interesse waar de groep zich op richt of blijven ze lid uit betrokkenheid bij de Struners.

Stamleden wijzen een stamcoördinator aan die zorgt voor aansturing en controle uitvoert op de organisatie van opkomsten en de contactpersoon is voor het bestuur.

De stamleden zijn zelf zijn verantwoordelijk voor wat de stam doet tijdens de opkomsten. De stam krijgt geen financiële ondersteuning van de groep voor de opkomsten. Bij gemaakte kosten zal dit in rekening gebracht worden bij de aanwezige leden. Het terrein en de materialen staan wel ter beschikking voor de opkomsten.