Inschrijfformulier Jeugleden

Dit inschrijfformulier is bedoeld voor kinderen die al opkomsten mee hebben gedaan en zeker zijn dat zij lid willen worden. Inschrijfformulieren van kinderen die onbekend zijn bij de groep worden niet in behandeling genomen.

Heeft uw zoon of dochter nog geen opkomst meegedaan? Via deze link kom je bij ons inschrijfformulier op Scouting Online.

Wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de ledenlijst van de Scoutinggroep mag gebruiken. Alleen personen binnen de groep die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, het leidingteam en de ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.
Een speltak is de benaming die Scouting Nederland gebruikt om een leeftijdsklasse aan te geven waarin scoutingactiviteiten worden ondernomen.
Betalen verloopt doormiddel van het sturen van een doorlopende incasso-opdracht naar uw bank om de contributie van bovenstaand lid te incasseren. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Ook is het mogelijk om elke incasso periode een factuur te ontvangen en de contributie zelf over te maken.
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze speltak. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. Daarvoor hebben wij graag uw toestemming!
Onze vereniging draait 100% op vrijwilligers. Er zijn verschillende groepen van ouders en leden die zich vol passie inzetten. Door het verenigen van kennis, kunde en gezelligheid zijn deze groepen erg leuk om aan mee te werken. Samen dingen bedenken, aanpakken en tot uitvoer brengen zorgt voor een fijne plek voor iedereen. Is er iets wat u leuk vindt om te doen, samen met andere ouders, en bent u bereid om zelf ook actief te worden binnen onze vereniging? Geef dit dan hieronder aan zodat wij contact met u kunnen opnemen
De ingeleverde formulieren worden zorgvuldig bewaard en digitaal geregistreerd in Scouts Online als aanvullende lidgegevens. De formulieren zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de speltak en door het bestuur.Zorgverzekeringgegevens:
Diagnoses (of trajecten in aanloop naar een diagnose) omtrent gedrag (ADHD, ASS etc.) zijn voor ons erg belangrijk om van op de hoogte te zijn!

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie, Floris Kapteijn (secretaris) secretaris@destruners.nl
De gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland.
Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op https://destruners.nl/privacybeleid/ vind je het Privacy Statement van Scoutingvereniging de Struners.

Algemene voorwaarden

1. Genoemd persoon meldt zich automatisch aan als lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland en maakt hierdoor deel uit van Scoutingvereniging de Struners te Stedum. Door dit
formulier te ondertekenen onderschrijft men de doelstellingen van Scouting Nederland.
2. Alle leden van Scouting Nederland zijn landelijk geregistreerd. Deze adresgegevens kunnen gebruikt worden – alleen na toestemming van Scouting Nederland – voor het toezenden van informatie aan derden. Indien u hier geen prijs op stelt moet u dit zelf schriftelijk kenbaar maken aan: Scouting Nederland / Ledenadministratie / Postbus 210 / 3830 AE Leusden.
3. De ouders zijn zich ervan bewust dat lid worden van Scouting tevens inhoudt om tijdig te voldoen aan de contributieverplichtingen van onze groep. Dit gebeurt via automatische incasso. Het exacte contributiebedrag kan men terugvinden op de website. Kosten voor het uniform met insignes, de groepsdas en de kampen e.d. komen daar bovenop. Men is steeds lid voor een kwartaal; uitschrijven moet dus schriftelijk gebeuren vóór 1 januari, 1 april , 1 juli of 1 oktober!
4. Een automatische afschrijving kan alleen plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Deze automatische afschrijving zal na 1 januari, 1 april, 1 juli en na 1 oktober plaats vinden.
5. De contributie tot aan het volgende kwartaal wordt naar rato via een tussentijdse extra incasso geïncasseerd.
Na definitieve inschrijving in de ledenadministratie van Scouting Nederland wordt er een lid nummer aangemaakt. Hiermee kan men zich op www.scouting.nl aanmelden.
6. Alleen volledig ingevulde formulieren zullen worden verwerkt. Als het formulier niet volledig is ingevuld zal men niet ingeschreven worden.
7. Ondertekening van ouder of voogd indien lidmaatschap aangegaan wordt. Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaan de ouders/verzorgers van het lid akkoord om een aantal malen per jaar deel te nemen aan de door Scouting De Struners georganiseerde acties. Volgens een goede scouting traditie is het binnen Scouting De Struners een regel, dat de ouders van de leden incidenteel mee helpen bij activiteiten of er kan een beroep op u gedaan worden als het gaat om vervoer.

• Er zijn bij de speltakken ouder groeps-appen. Vraag ernaar bij de teamleiders van de speltak als u
toegevoegd wilt worden. U zult dan een uitnodigingslink ontvangen van de WhatsApp groep
Deze app-groepen worden gebruikt voor de allerlaatste informatie of veranderingen in het programma.