Beëindiging lidmaatschap / machtiging

Je wilt stoppen bij Scoutingvereniging de Struners?

Het lidmaatschap is per einde van het kwartaal opzegbaar met een opzegtermijn van twee weken. Opzeggingen dienen altijd uiterlijk twee weken voor de laatste dag van het kwartaal bij de teamleid(st)er van de betreffende speltak persoonlijk, telefonisch of per e-mail gemeld te zijn en dient tevens uiterlijk twee weken voor de laatste dag van het kwartaal via onderstaande formulier door het lid te zijn gemeld bij het secretariaat. In het geval van jeugdleden onder de 18 dient de opzegging te gebeuren door de wettelijk vertegenwoordiger. Als wij uw opzegging in goede orde hebben ontvangen dan ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.

Reeds betaalde contributie wordt niet terugbetaald.

Reden van opzegging

Graag horen we ook van u de reden van opzegging. Dit voor een beeldvorming van de aard van ze opzegging.

Mogelijk was u ergens ontevreden over en kunnen wij hier als vereniging weer van leren.

Alle kinderen op scouting

Scouting Nederland vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om voor de volle 100% mee te doen aan het uitdagende, actieve, sociale en superleuke Scoutingspel. De financiële thuissituatie van een kind mag hierin geen spelbreker zijn.

Zijn financiële oorzaken toch de reden om het lidmaatschap bij Scouting te beëindigen? Neem dan contact op onze ledenadministratie. Dan zoeken we naar een passende oplossing.