Nieuwe leden

Hartelijk welkom bij onze Scoutingvereniging. Wij vinden het erg leuk dat uw kind bij ons is aangemeld! In december 2018 vierden we ons tienjarig bestaan, en met 80 leden moeten we nu onze informatievoorziening goed op orde hebben. Dat doen we het liefst in persoonlijk contact, beschouwt u deze brief als het begin van de kennismaking. Uw reacties, opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom!

Contact tussen ouder en leiding/bestuur en informatieverschaffing

Goed contact met ouders/verzorgers en kind vinden we erg belangrijk. Ons doel is dat uw kind het zo goed mogelijk naar de zin heeft, dan zal het ook het meeste leren. Als u merkt dat er dingen zijn die dat in de weg zitten, meldt het dan vooral. Dan kan altijd bij de leiding, en indien gewenst ook bij het bestuur. Bij de opkomsten op vrijdagavond en zaterdag zijn er altijd bestuursleden aanwezig, zij zullen graag nader met u kennismaken en u informeren. Ook collega-ouders zijn goede informatiebronnen. Verder houden we u op de hoogte via de website, mail, app en Facebook (verslagjes). Op de kampen laten ook vaak even horen hoe het gaat, zodat u zich thuis een beeld kunt vormen van het welbevinden van uw kind. Mocht er iets zijn, dan zoeken we altijd zo snel mogelijk contact.

Bij wie is mijn kind?

Per speltak is er een vaste groep leiding. Bij de opkomsten is er altijd een bestuurslid aanwezig. Het programma wordt gemaakt door de leiding, het bestuur kijkt mee en ondersteunt zoveel mogelijk. Scouting Nederland biedt veel ondersteuning, en ook een scholingsprogramma waar we gebruik van maken. Op de opkomsten werken we met (veelal vaste) kleine groepen, en kijken we goed naar combinaties van kinderen.
Voldoende leiding blijft een punt van aandacht, zeker bij een sterk groeiende vereniging en we gaan dan ook graag in gesprek met mensen die willen ondersteunen. We zijn kritisch op wie we toelaten in zo’n verantwoordelijke rol.

Bijzonderheden melden

Wilt u in het gezondheidsformulier de punten melden waar we rekening mee moeten houden? Die (verzekering) gegevens vragen we ieder jaar in het begin van het jaar t.b.v. de kampen. Natuurlijk zult u onmiddellijk op de hoogte worden gesteld, mocht zich iets ernstigs voordoen. Als er andere bijzonderheden zijn, bijvoorbeeld in de omgang met het kind, school- of thuissituatie, dan worden we graag geïnformeerd. Dat helpt ons uw kind zich bij de Struners op zijn gemak te laten voelen. Uiteraard gaan we hier vertrouwelijk mee om.

Wat heb je nodig?

Als bever/welp/scout/explorer/leiding heb je een aantal dingen nodig, een bloes in de juiste kleur (via de scoutshop, Marktplaats, of een collega-lid), een geelzwarte Struners das (te koop voor 10 euro bij de penningmeester). Daarbij een insigne als je wordt geïnstalleerd en in de loop van de tijd diverse vaardighedeninsignes.
Qua Scoutfit: welpen hebben een groene bloes, scouts een beige, en Explorers donkerrood. De bevers hebben een rode polo (kosten € 16,95).
Verder is er een Struners-hoodie te koop (gezamenlijke bestelling bij Bijsterveld-Loppersum), waarop het logo en aan de voorkant de naam is geborduurd. Kinderen vinden dit leuk en de trui wordt veel gedragen, het is echter niet verplicht.

Kleding en buiten spelen

We zijn zoveel mogelijk buiten, ook als het regent. Pauzeren doen we dan wel in Moarstee. Kleding moet vies mogen worden, en denk ook warme handen en voeten. We hebben een beetje reserve aan sokken en wanten, en letten zo goed mogelijk op dat kinderen het niet koud krijgen. Waterdichte wandelschoenen zijn voor de oudere kinderen in veel gevallen ideaal, voor bevers laarzen. In de winter kunnen gewone regenlaarzen te koud zijn. Een stevige broek is belangrijk, we lopen dwars door het bos. Denk ook aan kleding die niet gevoelig is voor vonken.

Zakmes en kampeeruitrusting

De scouts en de welpen hebben een zakmes en een firesteel nodig. Ook de welpen beginnen met zakmes-vaardigheden, maar zij nemen hem alleen mee naar de opkomst (inleveren bij aankomst) als dat in de ouder-app wordt gemeld. Een kompas is leuk, echter niet strikt noodzakelijk. Voor de scouts zijn een dag rugzakje (15 liter), veldfles en broodtrommel handig voor een (fiets)hike en kamperen. Voor het kamperen is een slaapmat (geen luchtbed) en een warme slaapzak noodzakelijk. De kinderen slapen in groepstenten, Explorers vaak in een eigen tent (of hangmat!).

Kampen

Kamperen hoort echt bij scouting. We doen dat meerdere keren per jaar, startend met een minikamp van één nachtje bij Moarstee in april.

Noordelijk pinksterkamp

Daarna staat het Noordelijk Pinksterkamp in Marnehuizen op de agenda. Op dit kamp komen verenigingen uit de noordelijke provincies samen. Het is een groots gebeuren, onderverdeeld in kleine kampterreinen per leeftijdsgroep. Alles wordt ter plekke opgebouwd, er zijn weinig voorzieningen. Scouts bouwen hun eigen keuken, koken zelf en doen spelen in groepsverband. Bij de welpen wordt een verhaal verteld waar ze gedurende het kamp in meegenomen worden. Er gaat bij elke leeftijdsgroep volwassen begeleiding mee.

Zomerkamp

In de eerste week van de zomervakantie (basisscholen Noord) gaan we op zomerkamp, veelal op een scoutingterrein in Drenthe. Scouts zijn er vier nachten, welpen drie. Minder mag ook, als dat om te wennen beter is. Het eerste weekend van oktober gaan we naar het bos, meestal De Zonnegloren in Sellingen. Het oktoberkamp start daar op de normale opkomsttijd en eindigt op zondag rond de middag.

Ouderinzet

Als lid zijn van een vereniging haal je wat en breng je wat. Naast de contributieafdracht is er ook af en toe hulp nodig om dingen goed te laten verlopen. We proberen ervoor te zorgen dat iedereen aan de beurt komt, uiteraard binnen de mogelijkheden. Wat wordt er van u als ouder/verzorger verwacht?

  • Een keer per jaar collecte lopen voor Jantje Beton in uw eigen dorp, begin maart. De opbrengst wordt gedeeld tussen de Struners en Jantje Beton (speelmogelijkheden voor kinderen). Hier doet iedereen zoveel mogelijk aan mee. De ervaring leert dat dit het beste gaat met een kind in scouting-tenue. We lopen in Huizinge, Westeremden, Middelstum, Ten Boer, Bedum en Stedum. U kunt ook meedoen met een digitale collectebus.
  • Twee keer per jaar meehelpen met schoonmaken van het gebouw Moarstee. U wordt hiervoor ingedeeld en kunt zien wanneer u wordt verwacht op de scouting-app die u kunt downloaden op uw telefoon. Onderling ruilen kan, dit gebeurt veelal via de ouder-app.

Ouders van de scouts worden verwacht tussen 11.30 en 12.30 (eerder mag ook), welpen- en beverouders vanaf half 4. Het schoonmaken duurt een uurtje. ’s Morgens doen we de ramen of de keuken, ’s middags laten we het gebouw schoon achter voor volgende gebruikers. We delen het gebouw met drie andere verenigingen, en behoren het netjes achter te laten. Het gaat dan om vegen en dweilen van beide zalen, hal, keuken en toiletten. Uiteraard kan uw kind dan ook gewoon op het gebouw zijn. Om half 5 zijn we dan weer klaar.

4 mei

Dodenherdenking-Stedum-2019Een maatschappelijke taak is meedoen aan de dodenherdenking in Stedum op 4 mei om 19 uur in de Bartholomeuskerk (als uw kind dit wil). De Struners reiken de bloemen uit bij de kerk en dragen de kransen op het kerkhof aan de Stationsweg. Dit is in samenwerking met de Oranjevereniging ontleend aan de dodenherdenking op de Dam. We hopen ooit ook mee te doen in Amsterdam, ieder jaar is een andere provincie aan de beurt .

  • Meehelpen met klussen op NL-Doet (2e zaterdag maart) en/of de Natuurwerkdag (1e zaterdag november). Vaak zijn we dan hout en takken aan het slepen en vullen door te kloven de houtvoorraad weer aan. Tijden zijn meestal van 9.30 tot 12.30. Dit is altijd erg gezellig. Als we veel hout hebben verzameld kan er ook een klusdag tussendoor gepland worden.
  • Rijden naar kampen. Vervoer naar een kamp is de verantwoordelijkheid van de ouders. Via de app is het altijd mogelijk te combineren. Vaak moet er dan ook nog extra materiaal mee, en hopen we een beroep op u te mogen doen voor het rijden met een aanhanger. Laat het ons weten als u daarvoor mogelijkheden heeft.

Ranjaleiding

De vereniging is opgericht in 2008, en groeit sterk. We proberen kinderen zo snel mogelijk toe te laten, mits de groep hanteerbaar blijft. Met ouders als ranjaleiding kunnen we grotere groepen aan. Voor specifieke activiteiten waar extra hulp belangrijk is wordt vaak een spontane oproep voor ranjaleiding via de app gedaan. De ranjaleiding doet dingen als

  • de pauze voorbereiden, ranja en iets lekkers klaarzetten;
  • tijdens de opkomst opruimen en schoonmaken in het gebouw;
  • opruimen en schoonmaken na een kampeerweekend;
  • tijdens het programma ondersteunen met knutselen, koken of knopen.

Wat past bij scouting?

Bij de Struners zijn we zuinig met spullen, gooien we geen afval weg, en respecteren we onszelf, elkaar en de natuur. We leren de kinderen op hun eigendommen te letten, alles netjes achter te laten, bieden gezond eten aan (en gooien dat niet weg). We helpen elkaar.

Omgaan met elkaar en regels

Met duidelijke regels en aandacht voor een goede omgang met elkaar blijft het voor iedereen gezellig. We attenderen de kinderen op wat er van hen wordt verwacht en maken daarover afspraken. Zoals luisteren als er iets wordt uitgelegd, respect voor elkaar (en voor jezelf), meehelpen met opruimen, op je spullen letten en dat we niet vaker dan twee keer waarschuwen. Mocht dat problemen geven, dan wordt er met uw kind gesproken en wordt u geïnformeerd. In het uiterste geval kunnen we besluiten tot een keertje niet mogen komen. Dat is tot nu toe gelukkig niet nodig geweest, echter we stellen het belang van de groep als geheel voorop, zodat het voor leiding en bestuur werkbaar blijft. Tenslotte zijn we allemaal vrijwilligers en doen we dit voor het plezier van alle kinderen, waardoor het dankbaar blijft om te doen.

Meepraten

Als ouder kunt u meepraten op de ouderavond in het voorjaar, en bent u per speltak met één ouder vertegenwoordigd in de groepsraad, dat is de ledenraad. De groepsraad vergadert 2 x per jaar. Hierin worden beslissingen genomen over begroting en jaarrekening, de jaarplanning, en het aanstellen van leiding en bestuursleden. Dit is ook de plek om structurele punten aan de orde te stellen. Echter: bij problemen nooit wachten met leiding/bestuur op de hoogte te stellen, wij staan open voor uw suggesties en opmerkingen.

Meedoen

We merken dat ook volwassenen de scoutingactiviteiten als kamperen, houthakken en koken leuk vinden. Inmiddels is die groep uitgegroeid tot een volwassenengroep van meer dan tien leden (Plusscouts, genaamd de Rotarrie stam), die actief betrokken is bij de vereniging. Dat kan in de vorm van “Relatie van de Struners”, maar ook als kookploeg op kamp, meedoen aan een nachtvlinderexcursie, een avondje pizza’s bakken, barbecueën en houtkloven (en natuurlijk dan ook een vuurtje maken. Mocht u zin hebben u op deze manier aan de vereniging te verbinden, kijk dan op het aanmeldformulier op de site. Ieder jaar organiseren we rond 13 december (de dag van de eerste opkomst in 2008) voor onze relaties, leiding en vrijwilligers een gezellige avond met een buffet. U bent van harte welkom!

Met uw betrokkenheid zijn wij in staat uw kind (en u)een goede tijd bij de Struners te bezorgen. Wij hopen dat uw kind en u het bij ons erg naar de zin hebben en doen er alles aan dat te waarborgen.
Namens bestuur en leiding van de Struners