Ieder jeugdlid van Scouting de Struners betaalt evenveel contributie.
De contributie per jaar voor 2021 is:

Bevers  € 120,-  per jaar 
Welpen € 120,- per jaar
Scouts € 120,- per jaar
Explorers € 120,- per jaar
Stam  € 35,- of 75,- (incasseren eens per jaar)
Roverscouts € 120,- per jaar
Leiding  € 35,-  (incasseren eens per jaar)


We incasseren de contributie in drie kwartalen en wel op de volgende data  1 april, 1 juli, 1 oktober.
De contributie wordt door de penningmeester via een automatische incasso geïncasseerd. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Verder dien je rekening te houden met de kosten van de Scoutfit, groepsdas en bijdragen voor weekend- en zomerkampen. Er wordt per kamp een apart bedrag gerekend dat kampgeld wordt genoemd, in het kampgeld zitten bijvoorbeeld alle kosten voor de kampen; zoals eten, verzekering, huur van accommodatie (of kampeerterrein), activiteiten, etc.

InkomstenContributie 1024x400

De inkomsten van Scouting de Struners komen voor een groot deel uit de contributie. We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden. NL DOET en de Jantje Beton collecte zijn daarvan goede voorbeelden.

Wat krijgt uw kind voor dit geld?

Het belangrijkste is natuurlijk het lidmaatschap van onze Scoutinggroep. Dit houdt in dat uw kind wekelijks mag meedraaien met de opkomsten! Ook krijgt uw kind een Scouting Magazine met daarin nieuwtjes, tips en een leuke Scoutingstrip. Daarnaast zijn vrijwilligers en jeugdleden verzekerd via Scouting Nederland.

Daarnaast is het met behulp van het online registratiesysteem Scouts Online gemakkelijk om contactgegevens te bekijken en aan te passen. Ook kunt u in Scouts Online de Scoutcard van uw kind downloaden. Dit is de lidmaatschapskaart van Scouting Nederland waarmee uw kind korting krijgt bij de ScoutShop en diverse kampeerterreinen in binnen- en buitenland. Deze kaart kunt u, na de officiële inschrijving, downloaden op www.sol.scouting.nl.

Jammer dat uw zoon/dochter geen lid meer wilt zijn van Scouting de Struners. 

Scouting de Struners hanteert een opzegtermijn van een maand en opzeggen kan per begin van de eerstvolgende kalendermaand. Reeds betaalde contributie wordt niet terugbetaald. Het lid is uiteraard welkom tot aan wanneer het lid betaald heeft.

 

Net als bij andere verenigingen zijn er bij Scouting Stedum afspraken over de kleding. Informatie hierover vind je op deze pagina.

De officiële scouting kleding is de Scoutfit. Dit is de bekende blouse in combinatie met de das van de groep.

Wat heb ik nodig?

Voor alle speltakken is de das een verplicht onderdeel. Deze is te verkrijgen via de penningmeester.

Voor iedere speltak is er een andere blouse.

Vanaf je installatie behoor je écht tot je speltak. Wat de installatie precies is en hoe het in zijn werk gaat lees je hier!

De installatie is de traditionele scoutingceremonie die een nieuw lid van een speltak verwelkomt

Bij scouting de Struners hebben we bepaalde afspraken met elkaar gemaakt. Deze kunt u terugvinden in ons huishoudelijk reglement.