Scouting tijdens 2e lockdown

coronaNederland is tot en met 9 februari in lockdown. Scouting neemt daarom haar verantwoordelijkheid om contacten gedurende deze periode tot een minimum te beperken.
Scouting past niet binnen de smalle definitie die de overheid in deze lockdown aan sportactiviteiten heeft toegekend.
Voorgaande betekent dat de opkomsten, kampen en activiteiten die de komende weken, tot 9 februari gepland stonden, NIET doorgaan....

Contributie

Ieder jeugdlid van Scouting de Struners betaalt evenveel contributie.Contributie 1024x400
De contributie per jaar voor 2020 is:
Bevers:  € 120,- per jaar (incasseren eens per kwartaal en wel op de volgende data, 1 april, 1 juli, 1 oktober)
Welpen: € 120,- per jaar (incasseren eens per kwartaal en wel op de volgende data 1 april, 1 juli, 1 oktober)
Scouts: € 120,- per jaar (incasseren eens per kwartaal en wel op de volgende data 1 april, 1 juli, 1 oktober)
Explorers: € 120,- per jaar (incasseren eens per kwartaal en wel op de volgende data 1 april, 1 juli, 1 oktober)
Stam: € 35,- of 75,- (incasseren eens per jaar)
Roverscouts: € 120,- (incasseren eens per kwartaal en wel op de volgende data  1 april, 1 juli, 1 oktober)
Leiding: € 35,- (incasseren eens per jaar)

De contributie wordt door de penningmeester via een automatische incasso geïncasseerd. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Verder dien je rekening te houden met de kosten van de Scoutfit, groepsdas en bijdragen voor weekend- en zomerkampen. Er wordt per kamp een apart bedrag gerekend dat kampgeld wordt genoemd, in het kampgeld zitten bijvoorbeeld alle kosten voor de kampen; zoals eten, verzekering, huur van accommodatie (of kampeerterrein), activiteiten, etc.

Inkomsten
De inkomsten van Scouting de Struners komen voor een groot deel uit de contributie. We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden. NL DOET en de Jantje Beton collecte zijn daarvan goede voorbeelden.

Uitschrijven

Jammer dat uw zoon/dochter geen lid meer wilt zijn van Scouting de Struners. 

Scouting de Struners hanteert een opzegtermijn van een maand en opzeggen kan per begin van de eerstvolgende kalendermaand. Reeds betaalde contributie wordt niet terugbetaald. Het lid is uiteraard welkom tot aan wanneer het lid betaald heeft.

Lees meer: Uitschrijven

Scoutfit (uniform)

 

Net als bij andere verenigingen zijn er bij Scouting Stedum afspraken over de kleding. Informatie hierover vind je op deze pagina.

De officiële scouting kleding is de Scoutfit. Dit is de bekende blouse in combinatie met de das van de groep.

Wat heb ik nodig?

Voor alle speltakken is de das een verplicht onderdeel. Deze is te verkrijgen via de penningmeester.

Voor iedere speltak is er een andere blouse.

Lees meer: Scoutfit (uniform)

Installatie

Vanaf je installatie behoor je écht tot je speltak. Wat de installatie precies is en hoe het in zijn werk gaat lees je hier!

De installatie is de traditionele scoutingceremonie die een nieuw lid van een speltak verwelkomt

Lees meer: Installatie

struners logo

Corona Maatregelen

Wat betreft het Corona virus volgt Scoutingvereniging de Struners het advies en de richtlijnen van het RIVM en Scouting Nederland.

Meer informatie over Corona en wat wel en niet mag is te vinden via de website van Scouting Nederland via onderstaande link.

Scouting & Corona vragen/antwoorden en updates

vrijw gezocht